Daňové priznania k dani z príjmov FO za rok 2012 II.

Služby pre firmu

Ľubomíra Mészarosová 06.02.201316617

Daňové priznania k dani z príjmov FO za rok 2012 II.

Okrem daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb typu A, existuje aj daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ B. Toto priznanie vypĺňate len, ak ste mali príjmy z rôznych zdrojov, ktoré sú predmetom dane z príjmov FO podľa § 5 až § 8 zákona

§5 - príjmy zo závislej činnosti

§6 – príjmy  z podnikania, z inej samostatne zárobkovej činnosti a z prenájmu

§7 – príjmy z kapitálového majetku

§8 – ostatné príjmy

a nie sú oslobodené od dane.

Ak ste napríklad zamestnancom a máte ešte príjmy napr. z prenájmu, automaticky podávate daňové priznanie k dani z príjmov - formulár typu B.

Niektoré príjmy sú však od dane z príjmu oslobodené:

- z predaja zdedenej nehnuteľnosti, ak uplynie aspoň päť rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti do vlastníctva. Musí ísť o dedenie v priamom rade alebo niektorým z manželov.

- dávky, podpory a služby z verejného zdravotného poistenia, individuálneho zdravotného poistenia, sociálneho poistenia, nemocenského zabezpečenia a úrazového zabezpečenia, dôchodky zo starobného dôchodkového sporenia vrátane plnenia z tohto sporenia podľa osobitného predpisu a plnenia z povinného zahraničného poistenia rovnakého druhu,

- dávka a príspevky na zabezpečenie základných životných podmienok a riešenie hmotnej núdze, sociálne služby,  peňažné príspevky na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, štátne sociálne dávky, 

- plnenia z poistenia osôb okrem plnenia z poistenia pre prípad dožitia určitého veku alebo doplnkového dôchodkového sporenia,

- štipendiá poskytované z prostriedkov štátneho rozpočtu alebo poskytované vysokými školami a obdobné plnenia poskytované zo zahraničia, 

- a ďalšie podľa zákona o dani z príjmov.

 

Nakoniec niektoré dôležité čísla:

Daňová sadzba pre rok 2012 je 19%.

Ročná nezdaniteľná časť základu dane z príjmov v roku 2012 (pri príjmoch najviac 18 983 €): 3 644,74€

Daňový bonus v roku 2012 (do 30.06.2012): 20,51 € (mesačne)

Daňový bonus v roku 2012 (do 01.07.2012): 21,03€ (mesačne)

Výdavky percentom z príjmov:

- 40 % ( u daňovníkov s príjmami z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti   z prenájmu - § 6 ods.10)

- 25 % ( u daňovníka s príjmami z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva - § 8 ods.9)

Limit príjmov oslobodených od dane podľa § 9 ods. 1 písm. g (napr. príjmy z prenájmu, z príležitostných činností atď.):  500 €

Daň sa nevyrubí a nie je potrebné ju zaplatiť, ak nedosiahne sumu 16,60 eura.

Daň sa neplatí, ak daň na úhradu vypočítaná v daňovom priznaní nepresiahne sumu 3,32 eura.

Daňové priznania sa podľa informácií zverejnených Finančným riaditeľstvom SR musia podať do utorka 2. apríla 2013.

Podáva sa na tlačive, ktoré určí Daňové riaditeľstvo. Správcovi dane ho môžete doručiť osobne, poštou alebo elektronickými prostriedkami.

autorka článku: účtovníčka Ing. Meszárošová

 Spoločnosť Ekorex trade ponúka komplexné spracovanie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd, vrátane personalistiky, jednorázové spracovanie daňového priznania k dani z príjmu, ekonomické, účtovné a daňové poradenstvo a individuálne doučovanie účtovníctva podľa potrieb klienta. Oslovte ich s vašou požiadavkou

Komentáre Disqus.
(5/5) 1 referencií
Ľubomíra Mészarosová

Ponúkam: Auditorské služby Účtovnícke služby Právne služby Zakladanie a predaj spoločností,…

(0/5) 1 referencií
EKOREX TRADE

Naším krédom je: Vy sa venujte svojmu podnikaniu, účtovníctvo a dane prenechajte nám. Ponúkame…


Čítajte ďalej

Daňové priznania k dani z príjmov FO za rok 2012 I.

Služby pre firmu

Daňové priznania k dani z príjmov FO za rok…


06.02.201316617

Ľubomíra…Služby pre firmu

Máte plnú hlavu projektov

okolo vášho domu, záhrady alebo rodiny?

Povedzte nám to a pusťte to z hlavy. Spojíme Vás s najlepšími dodávateľmi.
Hurá, poďme zariaďovať!
Táto webová stránka používa k zlepšeniu vašej skúsenosti súbory cookies. Ďalším používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií
Súhlasím